Vtv.vn - Là chủ đề của Kỳ họp Đại hội đồng Hiệp hội Phát thanh Truyền hình châu Á - Thái Bình Dương lần thứ 59 (ABU GA 59), diễn ra từ 25 đến 30/11/2022 tại Ấn Độ.

Đơn vị đăng cai tổ Kỳ họp Đại hội đồng ABU lần thứ 59 là PRASA BHARATI (Cơ quan chủ quản của Đài Phát thanh All India Radio và Đài Truyền hình Doordarshan), Ấn Độ.

“Đại dịch COVID 19 đã khôi phục vai trò của truyền thông như một nguồn cứu cánh đáng tin cậy về thông tin và giáo dục, có tầm ảnh hưởng vô song trong thời kỳ khủng hoảng. Thời kỳ hậu Covid chứng minh rất khác so với những gì chúng ta từng gọi là “bình thường”. Cách chúng ta sống, làm việc và giao tiếp xã hội cũng đã thay đổi và chúng ta không thể thành công nữa nếu làm theo cách cũ.

Thế giới đã thay đổi rất nhiều, vì vậy các phương tiện truyền thông nên thay đổi, không chỉ để phù hợp mà còn để dẫn dắt con người vượt qua những khoảng cách địa lý tới những miền đất mới, chưa được khám phá. Có thể kể tên một vài vấn đề như khủng hoảng biến đổi khí hậu, mối đe dọa mất an ninh lương thực, xung đột, chiến tranh khốc liệt và gián đoạn công nghệ…

Các thành viên ABU đã sẵn sàng chưa? Để phục vụ người dân trong khu vực đa dạng và năng động nhất trên thế giới này?

Các cuộc thảo luận trong Kỳ họp Đại hội đồng của chúng ta sẽ xem xét – nghiên cứu kỹ vấn đề này và “giải nén”, đi sâu phân tích các thành phần chính để phục vụ một cách thành công khán giả của chúng ta trong thời gian khó khăn, khủng hoảng này”, Đó là chủ đề được ABU đưa ra trong Kỳ họp Đại hội đồng lần này.

(3) DF

Là thành viên tích cực của ABU, ủy viên chính thức của Hội đồng Điều hành ABU nhiệm kỳ 2020-2023, đoàn đại biểu của Đài THVN do Tổng Giám đốc Lê Ngọc Quang dẫn đầu tham gia các hoạt động trong khuôn khổ Kỳ họp.

Cụ thể, Kỳ họp Đại hội đồng sẽ được tổ chức trong các ngày 29 và 30/11/2022. Ngoài ra, trong khuôn khổ Kỳ họp, Tổng Giám đốc đã và sẽ tham gia các hoạt động như: Cuộc họp Hội đồng Điều hành, ABU TV Song Festival, ABU Prizes. Các thành viên của đoàn cũng tham gia: Cuộc họp Ủy ban Chương trình, Ủy ban Kỹ thuật, Diễn đàn Phụ nữ với làn sóng, Cuộc họp thứ nhất Hội đồng Điều hành, Cuộc họp nhóm Kế hoạch Chiến lược, Cuộc họp nhóm Thể thao…

AND (1)

Đài THVN tham gia gần như đầy đủ hoạt động của các Hội đồng, Ủy ban của ABU. Tổng Giám đốc hiện là Ủy viên chính thức của Hội đồng Điều hành ABU nhiệm kỳ 2020 – 2023; Trưởng ban Hợp tác quốc tế là Ủy viên dự khuyết – Liên lạc viên của ABU tại Đài THVN.

  • một năm trước
  • 16678

Tổng Giám Đốc

LÊ NGỌC QUANG

Phó Tổng Giám đốc

ĐINH ĐẮC VĨNH

Phó Tổng Giám đốc

ĐỖ THANH HẢI

Phó Tổng Giám đốc

ĐỖ ĐỨC HOÀNG

SẢN PHẨM TRUYỀN HÌNH

Dịch vụ quảng cáo
Dịch vụ quảng cáo
Sản phẩm nội dung số
Sản phẩm nội dung số
Truyền hình trả tiền
Truyền hình trả tiền
Truyền hình trả tiền
Truyền hình trả tiền