Chiều 22/1/2024, Công đoàn Đài THVN đã tổ chức Hội nghị Công đoàn mở rộng và triển khai một số hoạt động công tác công đoàn tháng 3 năm 2024. Phó TGĐ Đinh Đắc Vĩnh, Chủ tịch Công đoàn Đài chủ trì Hội nghị.

 

Theo bà Nguyễn Thanh Liêm - Phó Chủ tịch Công đoàn Đài THVN, năm 2024 là năm bản lề có ý‎ nghĩa quan trọng trong việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Công đoàn Đài THVN khóa XIII, Nghị quyết Đại hội VI Công đoàn Viên chức Việt Nam, Nghị quyết Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam, nhiệm kỳ 2023 – 2028 cũng như chào mừng kỷ niệm 95 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam, 30 năm ngày thành lập Công đoàn Viên chức Việt Nam, 54 năm ngày phát sóng chương trình truyền hình đầu tiền của Đài THVN và các ngày lễ lớn của đất nước.

Phát huy kết quả đạt được trong công tác thi đua khen thưởng năm 2023 của công đoàn các đơn vị trực thuộc Công đoàn Đài THVN, để tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua thực hiện tốt nhiệm vụ của mỗi cá nhân góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị và xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh, Công đoàn Đài THVN phối hợp với Thường trực Hội đồng Thi đua - Khen thưởng ban hành kế hoạch phát động phong trào thi đua tới đoàn viên công đoàn và người lao động trong toàn Đài THVN với các nội dung cụ thể.

 

_D5_2794dgsg

 

Trao đổi tại Hội nghị, Phó TGĐ Đinh Đắc Vĩnh, Chủ tịch Công đoàn Đài nhấn mạnh: Mục đích, yêu cầu việc phát động phong trao thi đua là để động viên đoàn viên và người lao động tích cực thi đua phấn đấu hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao; đồng thời giúp các cấp công đoàn tiếp tục sáng tạo, đổi mới phương thức hoạt động nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả phong trào thi đua yêu nước trong đoàn viên và người lao động cũng như tạo không khí thi đua sôi nổi trong đoàn viên và người lao động đảm bảo sâu rộng, thiết thực, hiệu quả, tiết kiệm. Tuy nhiên, tất cả không năm ngoài nhiệm vụ công tác chăm lo đến đoàn viên và người lao động tại đơn vị và gắn phong trào thi đua yêu nước trong đoàn viên và người lao động với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của mỗi cơ quan, đơn vị. Tôn vinh, khen thưởng kịp thời các điển hình tiên tiến, tiêu biểu, mô hình mới, cách làm hay nhằm nhân rộng, tạo sự lan tỏa trong các cơ quan, đơn vị và trong hệ thống công đoàn các cấp.

 

_D5_2779-1

 

Với chủ đề thi đua “Đổi mới, sáng tạo, hiệu quả trong hoạt động của tổ chức Công đoàn và thực hiện tốt công tác chuyên môn”, các đại biểu tham dự Hội nghị đã trao đổi thảo luận nhiều nội dung xoay quanh các tiêu chí, mục tiêu cũng như danh hiệu để hoàn thiện bản kế hoạch. Các đại biểu đều nhất trí cho rằng công đoàn đơn vị cần phải xây dựng và cụ thể hóa các nội dung thi đua nêu trên bảo đảm phù hợp với đặc thù nhiệm vụ chính trị của đơn vị, của Đài THVN. Đây là phong trào thi đua do Công đoàn Đài THVN phối hợp với Thường trực Hội đồng thi đua Đài THVN phát động. Vì vậy, trên cơ sở nội dung thi đua đã nêu, đề nghị Công đoàn các đơn vị báo cáo Cấp ủy, Lãnh đạo đơn vị triển khai phong trào thi đua tại đơn vị một cách thiết thực, đạt hiệu quả. Tuy nhiên, cần chú ý bám sát yêu cầu của công tác chuyên môn và nhiệm vụ chính trị của đơn vị theo định hướng chung của Đài THVN nhằm phát hiện và lựa chọn những điển hình tiêu biểu tập thể, cá nhân có nhiều sáng tạo, sáng kiến trên các lĩnh vực công tác.

 

_D5_2781

 

Theo đó, Công đoàn Đài THVN chịu trách nhiệm về xây dựng các dự thảo văn bản (kế hoạch, hướng dẫn thi đua, báo cáo sơ kết, tổng kết), tiếp nhận và tổng hợp văn bản từ các đơn vị (đăng ký thi đua, báo cáo, danh sách đề nghị khen thưởng…) và thực hiện giám sát các đơn vị, nếu phát hiện những đơn vị, cá nhân thực hiện tốt thì nhân rộng điển hình trong toàn Đài THVN; Thường trực Hội đồng Thi đua (Ban TCCB) theo dõi, đôn đốc việc triển khai và đánh giá, đề xuất khen thưởng kết quả thực hiện phong trào thi đua. Kết quả đánh giá đợt thi đua là một trong những căn cứ để bình xét thi đua, khen thưởng năm 2024.

 

_D5_2774

 

Thời gian thi đua: Từ ngày 01/03/2024 đến ngày 10/12/2024.

Hồ sơ đề nghị khen thưởng gửi Tổ công tác công đoàn, Văn phòng Đảng - Đoàn thể Đài THVN trước ngày 12/12/2024 gồm: Tờ trình đề nghị khen thưởng của đơn vị, Báo cáo tổng kết phong trào thi đua của đơn vị, Báo cáo thành tích của tập thể, cá nhân đề nghị khen thưởng (đề nghị gửi kèm file mềm về hộp thư congdoandaithvn@gmail.com). Nếu quá thời hạn trên, Tổ công tác công đoàn không nhận được hồ sơ đề nghị khen thưởng xin được hiểu là đơn vị không có nhu cầu khen thưởng trong đợt thi đua chuyên đề này.

 

Nội dung thi đua năm 2024

- Tuyên truyền, quán triệt, học tập và triển khai thực hiện tốt Nghị quyết Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam, Nghị quyết Đại hội VI Công đoàn Viên chức Việt Nam, Nghị quyết Đại hội XIII Công đoàn Đài THVN và Nghị quyết Đại hội Công đoàn các đơn vị trực thuộc Công đoàn Đài THVN.

-  Đẩy mạnh, tổ chức tốt công tác tuyên truyền, giáo dục vận động đoàn viên và người lao động tích cực học tập nâng cao nghiệp vụ đồng thời gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc đồng thời gắn với việc thực hiện Cuộc vận động xây dựng cán bộ, công chức, viên chức "Trung thành - Trách nhiệm - Liêm chính - Sáng tạo”.

-  Tiếp tục đổi mới phương thức và sáng tạo trong hoạt động công đoàn các cấp phù hợp với tình hình thực tiễn; Tổ chức các hoạt động phong trào với nhiều nội dung, hình thức đa dạng, phong phú, thu hút đông đảo đoàn viên và người lao động tham gia; Thực hiện tốt chức năng đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên và người lao động.

- Thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở theo Luật thực hiện dân chủ ở cơ sở đã ban hành. Tiếp tục thực hiện cải cách hành chính, xây dựng đời sống văn hóa trong đoàn viên và người lao động; Nâng cao chất lượng hoạt động công đoàn của đơn vị.

- Tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức và hành động của đoàn viên và người lao động trong đạo đức, lối sống, ý thức chấp hành và thực hiện tiêu chí văn hóa nơi công sở.

- Tiếp tục thi đua phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, ứng dụng khoa học, công nghệ, nâng cao năng suất lao động, quyết tâm thực hiện tốt các nhiệm vụ năm 2024 góp phần thực hiện tốt các chỉ tiêu phát triển của đơn vị và của Đài THVN đề ra.

- Thực hiện tốt Nghị quyết Hội nghị Viên chức và người lao động (đối với các doanh nghiệp là Hội nghị người lao động) năm 2024 với các nội dung đã đề ra.

 

  • 3 tháng trước
  • 3084

Tổng Giám Đốc

LÊ NGỌC QUANG

Phó Tổng Giám đốc

ĐINH ĐẮC VĨNH

Phó Tổng Giám đốc

ĐỖ THANH HẢI

Phó Tổng Giám đốc

ĐỖ ĐỨC HOÀNG

SẢN PHẨM TRUYỀN HÌNH

Dịch vụ quảng cáo
Dịch vụ quảng cáo
Sản phẩm nội dung số
Sản phẩm nội dung số
Truyền hình trả tiền
Truyền hình trả tiền
Truyền hình trả tiền
Truyền hình trả tiền