Đài THVN công khai giao kế hoạch và phân bổ vốn đầu tư từ nguồn thu hợp pháp dành để đầu tư năm 2023 (lần 3).

QĐ_THVN_973QĐ-THVN_11-09-2023_973_QD-THVN_1_page-0001

QĐ_THVN_973QĐ-THVN_11-09-2023_973_QD-THVN_1_page-0002

  • 10 tháng trước
  • 6792

Tổng Giám Đốc

LÊ NGỌC QUANG

Phó Tổng Giám đốc

ĐINH ĐẮC VĨNH

Phó Tổng Giám đốc

ĐỖ THANH HẢI

Phó Tổng Giám đốc

ĐỖ ĐỨC HOÀNG

SẢN PHẨM TRUYỀN HÌNH

Dịch vụ quảng cáo
Dịch vụ quảng cáo
Sản phẩm nội dung số
Sản phẩm nội dung số
Truyền hình trả tiền
Truyền hình trả tiền
Truyền hình trả tiền
Truyền hình trả tiền