Đài THVN công khai phân bổ chi tiết kế hoạch đầu tư công điều chỉnh năm 2023 vốn Ngân sách Nhà nước, chi tiết theo phụ lục đính kèm.

QĐ_THVN_974QĐ-THVN_11-09-2023_974_QD-THVN_1_page-0001

QĐ_THVN_974QĐ-THVN_11-09-2023_974_QD-THVN_1_page-0002

  • 2 tháng trước
  • 145

Tổng Giám Đốc

LÊ NGỌC QUANG

Phó Tổng Giám đốc

ĐINH ĐẮC VĨNH

Phó Tổng Giám đốc

ĐỖ THANH HẢI

Phó Tổng Giám đốc

ĐỖ ĐỨC HOÀNG

SẢN PHẨM TRUYỀN HÌNH

Truyền hình miễn phí
Truyền hình miễn phí
Sản phẩm nội dung số
Sản phẩm nội dung số
Dịch vụ quảng cáo
Dịch vụ quảng cáo
Truyền hình trả tiền
Truyền hình trả tiền