Đài Truyền hình Việt Nam công khai thực hiện dự toán thu - chi ngân sách quý II năm 2023.

CV-THVN_THVN_996THVN-KHTC_17-07-2023_996-THVN_gui Vnews_page-0001

CV-THVN_THVN_996THVN-KHTC_17-07-2023_996-THVN_gui Vnews_page-0002

CV-THVN_THVN_996THVN-KHTC_17-07-2023_996-THVN_gui Vnews_page-0003

CV-THVN_THVN_996THVN-KHTC_17-07-2023_996-THVN_gui Vnews_page-0004

  • 4 tháng trước
  • 371

Tổng Giám Đốc

LÊ NGỌC QUANG

Phó Tổng Giám đốc

ĐINH ĐẮC VĨNH

Phó Tổng Giám đốc

ĐỖ THANH HẢI

Phó Tổng Giám đốc

ĐỖ ĐỨC HOÀNG

SẢN PHẨM TRUYỀN HÌNH

Truyền hình miễn phí
Truyền hình miễn phí
Sản phẩm nội dung số
Sản phẩm nội dung số
Dịch vụ quảng cáo
Dịch vụ quảng cáo
Truyền hình trả tiền
Truyền hình trả tiền