Đài Truyền hình Việt Nam đứng đầu về mức độ trưởng thành chuyển đổi số báo chí năm 2023

Chu Anh (Tổng hợp) đã đăng lúc 10:50 - 21.12.2023

Trung tâm Hỗ trợ chuyển đổi số báo chí, Cục Báo chí, Bộ Thông tin và Truyền thông vừa công bố kết quả đánh giá mức độ trưởng thành chuyển đổi số báo chí năm 2023.
Đài Truyền hình Việt Nam đứng đầu về mức độ trưởng thành chuyển đổi số báo chí năm 2023

 

Năm 2023 là năm đầu tiên Bộ Thông tin và Truyền thông triển khai đánh giá mức độ trưởng thành chuyển đổi số báo chí của các cơ quan báo chí, phát thanh và truyền hình trên toàn quốc. Đã có 339 cơ quan báo chí hoàn thành đạt yêu cầu và được cấp tài khoản chính thức để thực hiện đánh giá mức độ trưởng thành chuyển đổi số báo chí. Trong đó, có 273 cơ quan báo chí, phát thanh truyền hình triển khai công tác đánh giá, đo lường mức độ trưởng thành chuyển đổi số báo chí. 

 

BỨC TRANH CĐSBC 2023

 

Theo kết quả Trung tâm Hỗ trợ chuyển đổi số báo chí công bố vào ngày 20/12/2023, Đài Truyền hình Việt Nam (Đài THVN) đứng vị trí thứ nhất trong nhóm 10 cơ quan báo chí đạt mức Xuất sắc về mức độ trưởng thành chuyển đổi số báo chí năm 2023.

Các cơ quan báo chí ở vị trí tiếp theo bao gồm: Báo Vnexpress, Báo Lao Động, Đài Tiếng nói Việt Nam, Báo điện tử Vietnamplus, Báo Vietnamnet, Báo điện tử VTC NEWS, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Vĩnh Long, Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội, Báo Người Lao Động. Đài THVN cũng là cơ quan báo chí dẫn đầu về mức độ trưởng thành chuyển đổi số báo chí năm 2023 trong nhóm 5 Cơ quan báo chí khối Đài.

Top 10 đơn vị dẫn đầu cả nước về mức độ trưởng thành Chuyển đổi số báo chí năm 2023 đạt mức xuất sắc

TÊN CƠ QUAN BÁO CHÍ

TÊN CƠ QUAN CHỦ QUẢN

TRƯỞNG THÀNH CHUYỂN ĐỔI SỐ BÁO CHÍ 2023

ĐÀI TRUYỀN HÌNH VIỆT NAM

CHÍNH PHỦ

MỨC  XUẤT SẮC

BÁO VNEXPRESS

BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

MỨC  XUẤT SẮC

BÁO LAO ĐỘNG

TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

MỨC XUẤT SẮC

ĐÀI TIẾNG NÓI VIỆT NAM

CHÍNH PHỦ

MỨC  XUẤT SẮC

BÁO ĐIỆN TỬ VIETNAMPLUS

THÔNG TẤN XÃ VIỆT NAM

MỨC  XUẤT SẮC

BÁO VIETNAMNET

BỘ THÔNG TIN

VÀ TRUYỀN THÔNG

MỨC  XUẤT SẮC

BÁO ĐIỆN TỬ VTC NEWS

ĐÀI TIẾNG NÓI VIỆT NAM

MỨC XUẤT SẮC

ĐÀI PHÁT THANH VÀ

TRUYỀN HÌNH TỈNH VĨNH LONG

ỦY BAN NHÂN DÂN

TỈNH VĨNH LONG

MỨC  XUẤT SẮC

ĐÀI PHÁT THANH VÀ TRUYỀN HÌNH HÀ NỘI

ỦY BAN NHÂN DÂN

THÀNH PHỐ HÀ NỘI

MỨC XUẤT SẮC

BÁO NGƯỜI LAO ĐỘNG

THÀNH ỦY

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

MỨC XUẤT SẮC

 

Top 5 đơn vị dẫn đầu khối Đài về mức độ trưởng thành Chuyển đổi số báo chí năm 2023

TÊN CƠ QUAN BÁO CHÍ

TÊN CƠ QUAN CHỦ QUẢN

TRƯỞNG THÀNH CHUYỂN ĐỔI SỐ BÁO CHÍ 2023

ĐÀI TRUYỀN HÌNH VIỆT NAM

CHÍNH PHỦ

MỨC  XUẤT SẮC

ĐÀI TIẾNG NÓI VIỆT NAM

CHÍNH PHỦ

MỨC  XUẤT SẮC

ĐÀI PHÁT THANH VÀ

TRUYỀN HÌNH TỈNH VĨNH LONG

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH VĨNH LONG

MỨC XUẤT SẮC

ĐÀI PHÁT THANH

VÀ TRUYỀN HÌNH HÀ NỘI

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

MỨC XUẤT SẮC

ĐÀI PHÁT THANH VÀ

TRUYỀN HÌNH TỈNH BẮC GIANG

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC GIANG

MỨC  TỐT

 

Chuyển đổi số là hướng đi tất yếu của các đài truyền hình trước sự cạnh tranh mạnh mẽ của Internet và mạng xã hội, khi công nghệ đang dần thay đổi thói quen của khán giả truyền hình. Để đáp ứng nhu cầu khán giả, các đài truyền hình cũng dần phải thay đổi, thực hiện mạnh mẽ chuyển đổi số.

Không nằm ngoài xu thế đó, Đài THVN trong những năm qua cũng đã chú trọng đẩy nhanh và mạnh quá trình chuyển đổi số. Ngoài việc đầu tư trang thiết bị ứng dụng công nghệ thông tin để phục vụ sản xuất nội dung trên nền tảng số, Đài THVN sẽ tiếp tục đẩy mạnh tự động hóa trong môi trường làm việc, xây dựng mô hình sản xuất hiệu quả để tăng năng suất đồng thời đa dạng hóa nội dung và hình thức thể hiện chương trình để mang lại trải nghiệm tốt nhất phục vụ sở thích khản giả trên nhiều nền tảng khác nhau.

Kết quả đánh giá, xếp hạng cũng đã phản ánh bức tranh rõ nét hơn về tình hình ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin, chuyển đổi số của Đài THVN; xác định được cơ quan đang ở giai đoạn nào trong quá trình chuyển đổi số đồng thời là cơ sở để Đài Truyền hình quốcgia theo dõi lộ trình thực hiện chuyển đổi số hằng năm, từ đó xây dựng phương án, kế hoạch và giải pháp chuyển đổi số phù hợp, thúc đẩy hoạt động công nghệ thông tin nói chung và chuyển đổi số nói riêng phù hợp với đặc thù và mục tiêu hướng tới của Đài.  

Xem chi tiết thêm tại: CÔNG BỐ KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ MỨC ĐỘ TRƯỞNG THÀNH CĐS BÁO CHÍ 2023_PDT

Ngày 2/6/2023, Bộ Thông tin và Truyền thông đã ký Quyết định 951/QĐ-BTTTT Ban hành Bộ Chỉ số đánh giá, đo lường mức độ trưởng thành chuyển đổi số báo chí. Quyết định được ban hành với mục tiêu thống nhất Bộ Chỉ số đánh giá, đo lường mức độ trưởng thành chuyển đổi số báo chí làm công cụ, thước đo đánh giá mức độ sẵn sàng, mức độ trưởng thành chuyển đổi số báo chí của các cơ quan báo chí dùng chung trên phạm vi cả nước.

Việc triển khai áp dụng Bộ Chỉ số sẽ giúp từng cơ quan báo chí xác định được mình đang ở giai đoạn nào trong quá trình chuyển đổi số, từ đó có lộ trình, kế hoạch, giải pháp chuyển đổi số phù hợp để phát triển nhanh hơn, mạnh hơn.

Bộ Chỉ số cũng làm căn cứ để tạo lập được cơ sở dữ liệu chuyển đổi số báo chí với các thông tin, số liệu xác thực nhằm giúp các cơ quan, đơn vị chức năng quản lý nhà nước về báo chí nhìn thấy bức tranh toàn cảnh; đưa ra các giải pháp thiết thực nhằm thúc đẩy chuyển đổi số báo chí, đồng thời có thêm công cụ đánh giá hiệu quả triển khai các chương trình, kế hoạch hỗ trợ chuyển đổi số báo chí trên phạm vi toàn quốc. Bộ Chỉ số đánh giá, đo lường mức độ trưởng thành chuyển đổi số báo chí gồm 5 trụ cột và 42 tiêu chí.

  • 2 tháng trước
  • 8205

Tổng Giám Đốc

LÊ NGỌC QUANG

Phó Tổng Giám đốc

ĐINH ĐẮC VĨNH

Phó Tổng Giám đốc

ĐỖ THANH HẢI

Phó Tổng Giám đốc

ĐỖ ĐỨC HOÀNG

SẢN PHẨM TRUYỀN HÌNH

Dịch vụ quảng cáo
Dịch vụ quảng cáo
Sản phẩm nội dung số
Sản phẩm nội dung số
Truyền hình trả tiền
Truyền hình trả tiền
Truyền hình trả tiền
Truyền hình trả tiền