Trung tâm Sản xuất phim Truyền hình (VFC) thông báo tuyển dụng

PV đã đăng lúc 02:13 - 04.09.2019

Vtv.vn - Trung tâm Sản xuất phim Truyền hình, Đài THVN thông báo tuyển dụng 12 chỉ tiêu với các chức danh Biên tập viên, Kỹ sư và Kỹ thuật viên.
Trung tâm Sản xuất phim Truyền hình (VFC) thông báo tuyển dụng

SỐ LƯỢNG

12 chỉ tiêu Hợp đồng lao động gồm:

- 2 chỉ tiêu chức danh Biên tập viên;

- 3 chỉ tiêu chức danh Kỹ sư (gồm 02 kỹ sư âm thanh và 01 kỹ sư dựng, ', 0, ', ', 1, 5);

- 3 chỉ tiêu chức danh Kỹ thuật viên cao đẳng (gồm 01 kỹ thuật viên chỉnh màu, 01 kỹ thuật viên ghi hình tiền kỳ và 01 kỹ thuật viên ánh sáng, ', 0, ', ', 1, 5);

- 4 chỉ tiêu chức danh Quay phim/focus chỉnh nét, phục vụ thiết bị 4K

ĐIỀU KIỆN THAM GIA DỰ TUYỂN:

- Là công dân nước CHXHCN Việt Nam, có địa chỉ thường trú tại Việt Nam;

- Độ tuổi: Từ đủ 18 tuổi trở lên;

- Có lý lịch rõ ràng;

- Có đủ sức khỏe theo yêu cầu công việc. Không sử dụng chất gây nghiện nằm trong danh mục cấm mà pháp luật quy định;

- Không trong thời gian bị truy cứu trách nhiệm hình sự, chấp nhận án phạt tù, cải tạo không giam giữ, quản chế, đang bị áp dụng biện pháp giáo dục tại Xã, Phường, Thị trấn hoặc đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục, trong thời gian cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định liên quan đến công việc cần tuyển dụng;

- Ưu tiên người tốt nghiệp đại học loại giỏi, tốt nghiệp thạc sĩ ở trong nước và ngoài nước có chuyên ngành đào tạo phù hợp với vị trí việc làm cần tuyển dụng;

- Ưu tiên người đã có kinh nghiệm trong sản xuất phim truyền hình.

TIÊU CHUẨN CHỨC DANH NGHỀ NGHIỆP:

1. Chức danh Biên tập viên:

1.1. Nhiệm vụ:

a) Chủ động tìm nguồn kịch bản, khai thác và đặt viết kịch bản theo kế hoạch được giao

b) Thẩm định, sửa chữa, hoàn thiện và chịu hoàn toàn trách nhiệm về đề tài, chủ đề, nội dung tư tưởng và chất lượng nghệ thuật của kịch bản:

1.2. Tiêu chuẩn về trình độ đào tạo, bồi dưỡng:

a) Có bằng tốt nghiệp đại học chuyên ngành báo chí, văn học, biên tập - biên kịch trở lên.

b) Có trình độ tin học đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT;

c) Có trình độ ngoại ngữ bậc 2 (A2) theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT;

1.3. Tiêu chuẩn về năng lực chuyên môn, nghiệp vụ:

a) Nắm được đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước về lĩnh vực chuyên ngành; những thành tựu mới, các sự kiện quan trọng của đời sống chính trị, kinh tế, xã hội;

b) Thành thạo nghiệp vụ chuyên ngành và vận dụng có hiệu quả vào việc biên tập

c) Có khả năng viết và biên tập kịch bản phim truyền hình:

- Có khả năng xây dựng đề cương, tổ chức và viết kịch bản phim truyền hình.

- Có khả năng tổ chức và quản lí nhóm viết.

- Có khả năng đọc và thẩm định đề cương, kịch bản phim truyền hình.

- Có khả năng biên tập kịch bản.

- Có khả năng tìm hiểu, phân tích, đánh giá nắm xu hướng phát triển của phim

truyền hình trong nước và thế giới, đồng thời nhạy cảm trong nắm bắt nhu cầu,

tâm lí của khá giả để vận dụng trong công việc hiệu quả.

- Năng động, sáng tạo, ham học hỏi, có tinh thần trách nhiệm, mong muốn gắn bó lâu dài nghề biên tập phim truyền hình.

- Kỹ năng làm việc nhóm, lập kế hoạch, giải quyết vấn đề, thuyết phục...

2. Chức danh kỹ sư

2.1 Kỹ sư Âm thanh

1) Nhiệm vụ:

- Vận hành, khai thác hệ thống thiết bị kỹ thuật để thực hiện âm thanh tiền kỳ và hậu kỳ cho phim/chương trình truyền hình, nắm vững kiến thức về thu âm và xử lý âm thanh.

- Khai thác tốt các phần mềm biên tập âm thanh.

-Tham gia sản xuất, chuẩn bị dữ liệu âm thanh ở khâu tiền kỳ và hậu kỳ

2) Tiêu chuẩn về trình độ đào tạo, bồi dưỡng:

a) Có bằng tốt nghiệp đại học; Các chuyên ngành Kỹ thuật, Công nghệ Điện ảnh-Truyền hình

b) Có trình độ tin học đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT;

c) Có trình độ ngoại ngữ bậc 2 (A2) theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT;

3) Tiêu chuẩn về năng lực chuyên môn, nghiệp vụ:

a) Nắm được đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước về lĩnh vực chuyên ngành; những thành tựu mới, các sự kiện quan trọng của đời sống chính trị, kinh tế, xã hội;

b) Thành thạo nghiệp vụ chuyên ngành và vận dụng có hiệu quả vào công việc.

- Năng động, sáng tạo, ham học hỏi, có tinh thần trách nhiệm, mong muốn gắn bó lâu dài với công việc sản xuất phim truyền hình.

- Kỹ năng làm việc nhóm, khả năng sáng tạo giải quyết vấn đề, làm việc độc lập trên các hệ thống khác nhau

2.2 Kỹ sư Dựng

1) Nhiệm vụ:

- Vận hành, khai thác hệ thống thiết bị dựng tạo ra bộ phim/chương trình truyền hình đạt chất lượng phát sóng về hình ảnh

- Sử dụng thành thạo các phần mềm biên tập dựng

- Thực hiện theo yêu cầu của Đạo diễn để chọn những cảnh quay, góc quay phù hợp kịch bản, đảm bảo nội dung nghệ thuật và kỹ thuật của phim/chương trình

2) Tiêu chuẩn về trình độ đào tạo, bồi dưỡng:

a) Có bằng tốt nghiệp đại học; Các chuyên ngành kỹ thuật, Tin học, Công nghệ Điện ảnh-Truyền hình

b) Có trình độ tin học đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT;

c) Có trình độ ngoại ngữ bậc 2 (A2) theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT;

3) Tiêu chuẩn về năng lực chuyên môn, nghiệp vụ:

a) Nắm được đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước về lĩnh vực chuyên ngành; những thành tựu mới, các sự kiện quan trọng của đời sống chính trị, kinh tế, xã hội;

b) Thành thạo nghiệp vụ chuyên ngành và vận dụng có hiệu quả vào công việc.

- Năng động, sáng tạo, ham học hỏi, có tinh thần trách nhiệm, mong muốn gắn bó lâu dài với công việc sản xuất phim truyền hình.

- Kỹ năng làm việc nhóm, khả năng sáng tạo giải quyết vấn đề, làm việc độc lập trên các hệ thống dựng khác nhau

3. Kỹ thuật viên cao đẳng

3.1 Kỹ thuật viên chỉnh màu

1) Nhiệm vụ:

- Sử dụng thành thạo máy tính và các phần mềm chỉnh màu để thực hiện chỉnh sửa màu sắc cho các phim/chương trình truyền hình

- Phối hợp với các bộ phận quay phim, kỹ thuật tiền kỳ để đảm bảo việc xử lý màu sắc hình ảnh tốt nhất về kỹ thuật và nghệ thuật cho phim/chương trình truyền hình.

- Thực hiện kỹ xảo và các hiệu ứng đặc biệt bao gồm cả Generic, trailer... khi đạo diễn yêu cầu.

- Thiết kế poster, pano, backdrop, lịch phục vụ công tác quảng bá

2) Tiêu chuẩn về trình độ đào tạo, bồi dưỡng:

a) Có bằng tốt nghiệp cao đẳng các ngành kỹ thuật.

b) Có trình độ tin học đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT;

c) Có trình độ ngoại ngữ bậc 2 (A2) theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT;

3) Tiêu chuẩn về năng lực chuyên môn, nghiệp vụ:

a) Nắm được đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước về lĩnh vực chuyên ngành; những thành tựu mới, các sự kiện quan trọng của đời sống chính trị, kinh tế, xã hội;

b) Thành thạo nghiệp vụ chuyên ngành và vận dụng có hiệu quả vào công việc.

- Năng động, sáng tạo, ham học hỏi, có tinh thần trách nhiệm, mong muốn gắn bó lâu dài với công việc sản xuất phim truyền hình.

- Kỹ năng làm việc nhóm, khả năng sáng tạo giải quyết vấn đề, làm việc độc lập trên các hệ thống chỉnh màu khác nhau

3.2 Kỹ thuật viên ghi hình tiền kỳ

1) Nhiệm vụ:

- Quản lý, khai thác các thiết bị kỹ thuật tiền kỳ theo đúng quy trình, đảm bảo chương trình đạt chất lượng kỹ thuật tốt. Đánh giá chất lượng hình ảnh, âm thanh của phim/chương trình truyền hình sau khi ghi hình;

- Có kiến thức về tính năng kỹ thuật, định dạng ghi, đồng bộ Timecode của các thiết bị ghi hình tiền kỳ và thiết bị kiểm tra hình ảnh như: Monitor, Waveform, Vectorscope...

2) Tiêu chuẩn về trình độ đào tạo, bồi dưỡng:

a) Có bằng tốt nghiệp cao đẳng các ngành kỹ thuật.

b) Có trình độ tin học đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT;

c) Có trình độ ngoại ngữ bậc 2 (A2) theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT;

3) Tiêu chuẩn về năng lực chuyên môn, nghiệp vụ:

a) Nắm được đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước về lĩnh vực chuyên ngành; những thành tựu mới, các sự kiện quan trọng của đời sống chính trị, kinh tế, xã hội;

b) Thành thạo nghiệp vụ chuyên ngành và vận dụng có hiệu quả vào công việc.

- Năng động, sáng tạo, ham học hỏi, có tinh thần trách nhiệm, mong muốn gắn bó lâu dài với công việc sản xuất phim truyền hình.

- Kỹ năng làm việc nhóm, khả năng sáng tạo giải quyết vấn đề, làm chủ phương pháp ghi hình đồng bộ nhiều máy quay và kết hợp với bộ phận âm thanh để nâng cao chất lượng hình ảnh, âm thanh tiền kỳ

3.3 Kỹ thuật viên ánh sáng

1) Nhiệm vụ:

- Điều khiển, vận hành, sử dụng năng lượng điện phục vụ cho sản xuất phim truyền hình

- Sử dụng thành thạo các loại đèn chiếu sáng Vonfram, HMI, Led cũng như việc thay đổi và cài đặt đèn đúng vị trí.

- Thực hiện nhiệm vụ chiếu sáng các cảnh quay, bảo đảm yêu cầu kỹ thuật và nghệ thuật cho phim/chương trình truyền hình.

2) Tiêu chuẩn về trình độ đào tạo, bồi dưỡng:

a) Có bằng tốt nghiệp cao đẳng kỹ thuật, chuyên ngành điện, điện tử

b) Có trình độ tin học đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT;

c) Có trình độ ngoại ngữ bậc 2 (A2) theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT;

3) Tiêu chuẩn về năng lực chuyên môn, nghiệp vụ:

a) Nắm được đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước về lĩnh vực chuyên ngành;

b) Thành thạo nghiệp vụ chuyên ngành và vận dụng có hiệu quả vào công việc.

- Năng động, sáng tạo, ham học hỏi, có tinh thần trách nhiệm, mong muốn gắn bó lâu dài với công việc sản xuất phim truyền hình.

- Kỹ năng làm việc nhóm, khả năng sáng tạo giải quyết vấn đề....

4. Quay phim/Focus:

1) Nhiệm vụ:

- Quay phim thực hiện các cảnh quay theo yêu cầu nội dung, nghệ thuật của bộ phim, đảm bảo chất lượng hình ảnh của phim truyện/ chương trình đạt tiêu chuẩn phát sóng;

- Focus: thực hiện việc lấy nét cho chủ thể của hình ảnh, đặt đúng các định dạng và độ phân giải của hình ảnh theo yêu cầu;

- Sử dụng thành thạo hệ thống Camera 4K (red - sony Fs7- Arri…)

- Sử dụng thành thạo các loại ống kính đơn

- Kỹ năng tháo lắp và vận hành các thiết bị phụ trợ (cẩu- ronin-wireless focus – panther…)

2) Tiêu chuẩn về trình độ đào tạo, bồi dưỡng:

a) Có bằng tốt nghiệp Đại học Sân khấu Điện ảnh, chuyên ngành Quay phim

b) Có trình độ tin học đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT;

c) Có trình độ ngoại ngữ bậc 2 (A2) theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT;

3) Tiêu chuẩn về năng lực chuyên môn, nghiệp vụ:

a) Nắm được đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước về lĩnh vực chuyên ngành;

b) Có nghiệp vụ chuyên môn và vận dụng có hiệu quả vào công việc.

- Thành thạo kỹ thuật quay phim (bố cục, khuôn hình, ánh sáng, cỡ cảnh, đường nét, màu sắc, tỷ lệ..., ', 0, ', ', 1, 5);

- Nắm rõ kỹ thuật máy camera để xử lý kịp thời các tình huống liên quan đến kỹ thuật máy quay;

- Sẵn sàng nhận nhiệm vụ đi công tác dài ngày và nhiệt tình hỗ trợ ekip sản xuất trong quá trình tác nghiệp

- Năng động, sáng tạo, ham học hỏi, có tinh thần trách nhiệm, mong muốn gắn bó lâu dài với công việc sản xuất phim truyền hình.

- Kỹ năng làm việc nhóm, giải quyết vấn đề…

QUYỀN LỢI:

- Công việc hấp dẫn;

- Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp;

- Có cơ hội để phát huy tối đa năng lực bản thân;

- Được tham gia các khóa đào tạo liên quan tới chuyên môn của Đài THVN;

- Cơ hội được làm việc ổn định, lâu dài;

- Thời gian làm việc theo quy định của Nhà nước và Trung tâm SXPTH - Đài THVN;

- Chế độ lương, thưởng theo sản phẩm/ lương khoán vị trí việc làm;

- Được hưởng các chế độ phúc lợi theo Quy định của Đài THVN;

HỒ SƠ DỰ TUYỂN GỒM:

1- Đơn xin dự tuyển (theo mẫu tại đây)

2- Sơ yếu lý lịch tại thời điểm nộp hồ sơ dự tuyển có dán ảnh 4x6, có xác nhận của địa phương hoặc cơ quan nơi ứng viên dự tuyển đang công tác;

3- Bản sao giấy khai sinh (có dấu đỏ, ', 0, ', ', 1, 5);

4- Bản công chứng bằng tốt nghiệp Đại học, có bảng điểm cuối khóa của trường;

Trường hợp có văn bằng do cơ sở đào tạo nước ngoài cấp phải được công chứng dịch thuật sang tiếng Việt và phải được Bộ Giáo dục và Đào tạo công nhận theo quy định tại Quyết định số 77/2007/QĐ-BGĐT ngày 20/12/2007 về trình tự, thủ tục công nhận văn bằng của người Việt Nam do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp.

5- Bản công chứng các chứng chỉ Ngoại ngữ và Tin học theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp; Bản công chứng CMND hoặc CCCD và Hộ khẩu.

6- Giấy khám sức khỏe tại cơ quan y tế cấp Quận, Huyện trở lên (có giá trị trong thời gian 6 tháng, ', 0, ', ', 1, 5);

7- Các giấy tờ xác nhận ưu tiên (nếu có, ', 0, ', ', 1, 5);

8- Hai phong bì dán tem ghi rõ họ tên, địa chỉ người nhận và 02 ảnh 4x6;

9- Bản thông tin cá nhân (theo mẫu tại đây)

- Các sản phẩm chuyên môn có giấy xác nhận (dấu đỏ) tác giả, tác phẩm của đơn vị phát sóng, công tác (nếu có).

- Giấy xác nhận thời gian công tác (bản dấu đỏ) trong ngành truyền hình của đơn vị công tác (nếu có).

- Hồ sơ đựng trong túi Hồ sơ hoặc phong bì cỡ 25x32 cm, ghi rõ địa chỉ, email và số điện thoại liên lạc;

Ghi chú:

- Hồ sơ không trả lại.

- Hồ sơ có giấy tờ không phù hợp với yêu cầu được coi là hồ sơ không hợp lệ.

THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM NHẬN HỒ SƠ:

- Thời gian: nhận hồ sơ đến hết ngày 12/9/2019 - Sáng từ 9h đến 11h, chiều từ 14h đến 16h, từ thứ 2 đến thứ 6.

- Địa điểm: Tại Phòng Tổ chức Hành chính – Trung tâm sản xuất phim truyền hình, Đài Truyền hình Việt Nam.

- Địa chỉ: Số 43 Nguyễn Chí Thanh, Ba Đình, Hà Nội

- Số điện thoại: 024.38343995

Danh sách ứng viên qua vòng sơ tuyển và thời gian thi tuyển sẽ được thông báo qua điện thoại hoặc email của cá nhân.

  • 4 năm trước
  • 8770

Tổng Giám Đốc

LÊ NGỌC QUANG

Phó Tổng Giám đốc

ĐINH ĐẮC VĨNH

Phó Tổng Giám đốc

ĐỖ THANH HẢI

Phó Tổng Giám đốc

ĐỖ ĐỨC HOÀNG

SẢN PHẨM TRUYỀN HÌNH

Dịch vụ quảng cáo
Dịch vụ quảng cáo
Sản phẩm nội dung số
Sản phẩm nội dung số
Truyền hình trả tiền
Truyền hình trả tiền
Truyền hình trả tiền
Truyền hình trả tiền