Khối Nội dung 1 tổng kết công tác thi đua khen thưởng năm 2023

Quốc Thới - Lê Thịnh đã đăng lúc 08:11 - 09.12.2023

Các đơn vị thuộc Khối Nội dung 1 của Đài THVN đã hoàn thành tốt công tác tuyên truyền trên tất cả các lĩnh vực. Đây là nội dung được đánh giá tại Hội nghị tổng kết thi đua khen thưởng năm 2023 được tổ chức chiều 8/12 tại TP Cần Thơ.
Khối Nội dung 1 tổng kết công tác thi đua khen thưởng năm 2023

 

A QUAN

 

A PHUC

Khối Nội dung 1 gồm các đơn vị: Ban Thời sự, VTV Digital, VTV Cần Thơ, VTV8 và VTV9. Trong năm, các đơn vị đã phản ánh đầy đủ, các hoạt động đối nội và đối ngoại của lãnh đạo Đảng, Nhà nước góp phần tiếp tục khẳng định vị thế của Việt Nam. Các đơn vị cũng tổ chức nhiều vệt tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng, nhà nước. Nổi bật nhất là vệt tuyên truyền nhìn lại nửa nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng. Đây cũng là vệt tuyên truyền của Khối Nội dung 1 - Đài THVN được lãnh đạo đánh giá cao và biểu dương.

Các hoạt động về kinh tế, văn hoá, xã hội, quốc phòng, an ninh, an sinh xã hội, gương người tốt việc tốt ở các địa phương được phản ánh kịp thời, tạo không khí phấn khởi, tin tưởng trong các tầng lớp nhân dân.

khoi-noi-dung-1-tong-ket

Với những công tác đã đạt được, Khối Nội dung 1 đã được Lãnh đạo Đài đánh giá cao; Chính phủ trao nhiều bằng khen.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã thống nhất bầu Ban Thời sự làm Khối trưởng Khối Nội dung 1 năm 2024. Trung tâm Truyền hình Việt Nam khu vực Tây Nam Bộ (VTV Cần Thơ) nhận cờ thi đua của Đài THVN.

khoi-noi-dung-1-tong-ket-3

  • 4 tháng trước
  • 10365

Tổng Giám Đốc

LÊ NGỌC QUANG

Phó Tổng Giám đốc

ĐINH ĐẮC VĨNH

Phó Tổng Giám đốc

ĐỖ THANH HẢI

Phó Tổng Giám đốc

ĐỖ ĐỨC HOÀNG

SẢN PHẨM TRUYỀN HÌNH

Dịch vụ quảng cáo
Dịch vụ quảng cáo
Sản phẩm nội dung số
Sản phẩm nội dung số
Truyền hình trả tiền
Truyền hình trả tiền
Truyền hình trả tiền
Truyền hình trả tiền