Mời chào giá dịch vụ tư vấn lập đề cương và dự toán chi tiết cho công tác thoái vốn của Đài THVN tại VTVBroadcom

Cổng TTĐT đã đăng lúc 09:39 - 28.05.2024

Đài Truyền hình Việt Nam đang có chủ trương thoái vốn nhà nước tại VTVbroadcom. Văn phòng đang tìm kiếm đối tác cung cấp dịch vụ tư vấn để xây dựng dự toán chi phí cho quá trình này, theo quy định pháp luật hiện hành.
Mời chào giá dịch vụ tư vấn lập đề cương và dự toán chi tiết cho công tác thoái vốn của Đài THVN tại VTVBroadcom

 

Nội dung dịch vụ tư vấn sẽ bao gồm việc lập đề cương và dự toán chi tiết cho các hạng mục công việc, gói thầu sau đây:

TT

Các hạng mục công việc, gói thầu

I

Xác định giá trị doanh nghiệp

1

Tư vấn thẩm định giá phần vốn góp của Đài THVN tại VTVbroadcom.

2

Tư vấn lập HSMT, đánh giá HSDT cho gói thầu: “Tư vấn Thẩm định giá phần vốn góp của Đài THVN tại VTVbroadcom.”

3

Tư vấn thẩm định HSMT, kết quả lựa chọn nhà thầu cho gói thầu “Tư vấn thẩm định giá phần vốn góp của Đài THVN tại VTVbroadcom”

II

Tư vấn chào bán và pháp lý

1

Tư vấn pháp lý thoái vốn

2

Tư vấn lập hồ sơ chào bán, tư vấn thực hiện thoái vốn của Đài THVN tại VTVbroadcom.

III

Các khoản chi phí khác

1

Chi phí thực hiện bán đấu giá công khai

2

Chi phí đăng báo 3 số liên tiếp

3

Chi phí đấu giá tại Sở GDCK

4

Chi phí dự phòng

Văn phòng Đài THVN trân trọng kính mời các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực tư vấn/thẩm định/thẩm tra công tác thoái vốn doanh nghiệp quan tâm cung cấp báo giá dịch vụ tư vấn và hồ sơ năng lực về Văn phòng Đài THVN.

Văn phòng Đài THVN sẽ lựa chọn nhà thầu dựa trên năng lực, kinh nghiệm, giá cả, và chất lượng theo quy định pháp luật; có quyền từ chối hồ sơ không đáp ứng các yêu cầu mà không cần giải thích lý do.

Hồ sơ chào giá bao gồm: Các tài liệu giới thiệu năng lực, kinh nghiệm của đơn vị; Dự thảo hợp đồng dịch vụ tư vấn; Bảng báo giá dịch vụ; các tài liệu chứng minh năng lực khác (nếu có). Hồ sơ ghi rõ tên đơn vị dự thầu, địa chỉ, số điện thoại, email liên hệ.

Thời gian nộp hồ sơ chào giá: Chậm nhất trước 17h00 ngày 07 tháng 6 năm 2024;

Địa chỉ nộp hồ sơ: Văn phòng, Đài THVN – số 43 Nguyễn Chí Thanh, Ba Đình, Hà Nội (đầu mối liên hệ: ông Hoàng Tuấn Việt - Kỹ sư phòng Quản trị, SĐT: 0983383787)

Văn phòng trân trọng cảm ơn sự quan tâm và hợp tác của các đơn vị.

Thông tin chi tiết xem: 357_VP_QT_Thư mời tư vấn lập đề cương dự toán thoái vốn VTVBoardcom

  • một tháng trước
  • 342

Tổng Giám Đốc

LÊ NGỌC QUANG

Phó Tổng Giám đốc

ĐINH ĐẮC VĨNH

Phó Tổng Giám đốc

ĐỖ THANH HẢI

Phó Tổng Giám đốc

ĐỖ ĐỨC HOÀNG

SẢN PHẨM TRUYỀN HÌNH

Dịch vụ quảng cáo
Dịch vụ quảng cáo
Sản phẩm nội dung số
Sản phẩm nội dung số
Truyền hình trả tiền
Truyền hình trả tiền
Truyền hình trả tiền
Truyền hình trả tiền