Thông báo bán đấu giá cổ phần góp vốn của Đài THVN

PV đã đăng lúc 17:00 - 22.12.2021

Thông báo bán đấu giá cổ phần góp vốn của Đài THVN tại công ty TNHH Truyền hình số vệ tinh Việt Nam
Thông báo bán đấu giá cổ phần góp vốn của Đài THVN

Tải hồ sơ tại : https://drive.google.com/drive/mobile/folders/1sasPydVDyL_QKTsdUdZsI0fNfUrZkQHp

  • 2 năm trước
  • 10169

Tổng Giám Đốc

LÊ NGỌC QUANG

Phó Tổng Giám đốc

ĐINH ĐẮC VĨNH

Phó Tổng Giám đốc

ĐỖ THANH HẢI

Phó Tổng Giám đốc

ĐỖ ĐỨC HOÀNG

SẢN PHẨM TRUYỀN HÌNH

Dịch vụ quảng cáo
Dịch vụ quảng cáo
Sản phẩm nội dung số
Sản phẩm nội dung số
Truyền hình trả tiền
Truyền hình trả tiền
Truyền hình trả tiền
Truyền hình trả tiền