Thông báo bán thanh lý vật tư, vật liệu thu hồi từ hủy sân khấu, đạo cụ của Trung tâm Mỹ thuật

PV đã đăng lúc 19:54 - 09.10.2023

Trung tâm Mỹ thuật - Đài Truyền hình Việt Nam thông báo nội dung niêm yết giá và thông tin về tài sản bán thanh lý.
Thông báo bán thanh lý vật tư, vật liệu thu hồi từ hủy sân khấu, đạo cụ của Trung tâm Mỹ thuật

    Căn cứ Luật Quản lý, sử dụng tài sản công số 15/2017/QH14 ngày 21/6/2017;
    Căn cứ Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công;
    Căn cứ Thông tư số 144/2017/TT-BTC ngày 29/12/2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số nội dung của Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công;
    Căn cứ Quyết định số 1315/QĐ-THVN ngày 14/12/2022 của Tổng Giám đốc Đài THVN về việc ban hành chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Mỹ thuật;
    Căn cứ Quyết định số 430/QĐ-THVN ngày 16/11/2021 của Tổng Giám đốc Đài THVN về việc Ban hành Quy chế quản lý, sử dụng tài sản của Đài truyền hình Việt Nam;
    Căn cứ Quyết định số 137/QĐ-TTMT ngày 15/8/2023 của Giám đốc Trung tâm Mỹ thuật Thành lập hội đồng xác định giá khởi điểm giá bán thanh lý vật tư, vật liệu thu hồi từ hủy sân khấu, đạo cụ của Trung tâm Mỹ thuật.
    Căn cứ Quyết định số 179/QĐ-TTMT ngày 06/10/2023 của Giám đốc Trung tâm Mỹ thuật phê duyệt giá khởi điểm để bán thanh lý vật tư, vật liệu thu hồi từ hủy sân khấu, đạo cụ của Trung tâm Mỹ thuật.
Trung tâm Mỹ thuật thông báo nội dung niêm yết giá và thông tin về tài sản bán thanh lý như sau:
1.    Cơ quan được giao nhiệm vụ tổ chức bán tài sản: Trung tâm Mỹ thuật – Đài truyền hình Việt Nam.
-    Địa chỉ: Số 43 Nguyễn Chí Thanh, Ba Đình, Hà Nội
-    Số điện thoại: 02466527121
2.    Mã số cuộc bán niêm yết: 01/2023/TLTS-TTMT
3.    Tên tài sản, chủng loại, số lượng, giá bán tài sản:
-    Tên tài sản, chủng loại: Vật liệu thu hồi (sắt phế liệu các loại) từ phá dỡ décor các chương trình
-    Số lượng: Chi tiết như danh mục kèm theo
-    Giá bán tài sản: 45.133.470 đồng 
Bằng chữ: Bốn mươi lăm triệu một trăm ba mươi ba nghìn bốn trăm bảy mươi đồng./.
(Giá trên chưa bao gồm thuế VAT)
4.    Số tiền đặt trước và hình thức nộp tiền đặt trước:
-    Số tiền đặt trước: 6.000.000 đồng (Bằng chữ: Sáu triệu đồng chẵn./.)
-    Hình thức nộp tiền đặt trước: Chuyển khoản vào tài khoản: 114000074296 của Trung tâm Mỹ thuật tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - Chi nhánh TP.Hà Nội
5.    Địa điểm, thời hạn xem tài sản:
-    Địa điểm: Kho Trung tâm Mỹ thuật – Đài THVN, Số 44 Giáp Nhất, P. Nhân Chính, Q. Thanh Xuân, TP. Hà Nội.
-    Thời hạn xem tài sản: Từ ngày 10/10/2023 đến hết ngày 16/10/2023 (Trong giờ hành chính, không kể ngày lễ, thứ Bảy, Chủ nhật).
6.    Quy định người không được tham gia mua tài sản: 
Tại Khoản 3, Điều 26 Nghị định 151/2017/NĐ-CP của Chính phủ quy định những người sau đây không được tham gia mua tài sản công theo hình thức niêm yết giá:
a) Người không có năng lực hành vi dân sự, người bị mất hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự, người có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi hoặc người tại thời điểm đăng ký mua tài sản không nhận thức, làm chủ được hành vi của mình;
b) Người có thẩm quyền quyết định bán tài sản; người trực tiếp giám định, đánh giá lại giá trị tài sản;
c) Cha, mẹ, vợ, chồng, con, anh ruột, chị ruột, em ruột của người quy định tại điểm b khoản này.
7.    Thời hạn đăng ký và nộp tiền đặt trước: Từ 08h00 ngày 10/10/2023 đến 15h00  ngày 13/10/2023.
8.    Thời gian lựa chọn người được quyền mua tài sản: 10 giờ 00 phút ngày 17/10/2023 tại Trung tâm Mỹ thuật – Đài THVN, Tầng 12 Tòa nhà VTV số 43 Nguyễn Chí Thanh, Ba Đình, Hà Nội.
9.    Mọi chi tiết liên hệ: Hội đồng thanh lý tài sản
-    Địa chỉ: Trung tâm Mỹ thuật – Đài THVN, Số 43 Nguyễn Chí Thanh, Ba Đình, Hà Nội
-    Số điện thoại liên hệ: 0913 090 809 (Ông Lê Quang Hưng, TP Tổ chức – Hành chính).
Thông báo này được niêm yết công khai trên Cổng thông tin điện tử Đài truyền hình Việt Nam (vtv.gov.vn) và trên trang thông tin điện tử về tài sản công (taisancong.vn).
Trung tâm Mỹ thuật thông báo để các tổ chức, cá nhân mua tài sản biết, đăng ký theo quy định./.

  • 9 tháng trước
  • 10143

Tổng Giám Đốc

LÊ NGỌC QUANG

Phó Tổng Giám đốc

ĐINH ĐẮC VĨNH

Phó Tổng Giám đốc

ĐỖ THANH HẢI

Phó Tổng Giám đốc

ĐỖ ĐỨC HOÀNG

SẢN PHẨM TRUYỀN HÌNH

Dịch vụ quảng cáo
Dịch vụ quảng cáo
Sản phẩm nội dung số
Sản phẩm nội dung số
Truyền hình trả tiền
Truyền hình trả tiền
Truyền hình trả tiền
Truyền hình trả tiền