Thông báo chào bán cạnh tranh phần vốn góp của Đài truyền hình Việt Nam tại Công ty TNHH Truyền hình số Vệ tinh Việt Nam

PV đã đăng lúc 05:39 - 25.01.2022

Vtv.vn - Giá trị phần vốn góp của Đài truyền hình Việt Nam tại Công ty TNHH Truyền hình số Vệ tinh Việt Nam đưa ra chào bán cạnh tranh là 51.674.040.209 đồng.
Thông báo chào bán cạnh tranh phần vốn góp của Đài truyền hình Việt Nam tại Công ty TNHH Truyền hình số Vệ tinh Việt Nam

Tên doanh nghiệp sở hữu phần vốn góp: Đài truyền hình Việt Nam

Tên doanh nghiệp chào bán cạnh tranh: Công ty TNHH Truyền hình số Vệ tinh Việt Nam

Địa chỉ: Tầng 15 Tháp A, tòa nhà Handi Resco, 521 Kim Mã, P. Ngọc Khánh, Q. Ba Đình, Hà Nội

Ngành nghề kinh doanh: Cung cấp dịch vụ truyền hình trả tiền qua vệ tinh và trên internet; Mua và bán bản quyền phát sóng các chương trình và kênh truyền hình, sản xuất các chương trình truyền hình; ....

Vốn điều lệ: 344.493.601.391 đồng

Giá khởi điểm: 188.778.616.000 đồng

Giá trị phần vốn góp đưa ra chào bán cạnh tranh: 51.674.040.209 đồng

Giá trị phần vốn góp người nước ngoài được phép mua: 0 đồng

Thời gian và địa điểm đăng ký và nộp tiền đặt cọc:

+ Thời gian: Từ 8h00 ngày 25/01/2022 đến 15h30 ngày 07/02/2022

+ Địa điểm: Tại các đại lý chào bán cạnh tranh (file Phụ lục danh sách các đại lý đấu giá)

Thời gian và địa điểm nộp Phiếu tham dự chào bán cạnh tranh:

+ Thời gian: Chậm nhất 16 giờ 00 phút ngày 10/02/2022

+ Địa điểm: Bỏ trực tiếp vào thùng phiếu tại Trụ sở và chi nhánh của các đại lý đấu giá nơi nhà đầu tư làm thủ tục đăng ký

Thời gian và địa điểm chào bán cạnh tranh:

+ Thời gian: 08h30 ngày 14/02/2022

+ Địa điểm: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Thời gian nộp tiền mua phần vốn góp: Từ ngày 15/02/2022 đến ngày 21/02/2022

Thời gian hoàn tiền đặt cọc: Từ ngày 16/02/2022 đến ngày 21/02/2022


  • 2 năm trước
  • 9929

Tổng Giám Đốc

LÊ NGỌC QUANG

Phó Tổng Giám đốc

ĐINH ĐẮC VĨNH

Phó Tổng Giám đốc

ĐỖ THANH HẢI

Phó Tổng Giám đốc

ĐỖ ĐỨC HOÀNG

SẢN PHẨM TRUYỀN HÌNH

Dịch vụ quảng cáo
Dịch vụ quảng cáo
Sản phẩm nội dung số
Sản phẩm nội dung số
Truyền hình trả tiền
Truyền hình trả tiền
Truyền hình trả tiền
Truyền hình trả tiền