Thông báo kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản

Cổng TTĐT đã đăng lúc 15:06 - 17.11.2023


Thông báo kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản

KẾT QUẢ LỰA CHỌN

1. Tên tổ chức đấu giá tài sản được lựa chọn: Công ty Đấu giá Hợp danh Đấu giá Việt Nam

- Địa chỉ: Ô số 6, tầng 1, Tòa nhà Sunrise IIA, NO2A, KĐT Sài Đồng, P. Phúc Đồng, Q Long Biên, TP Hà Nội

2. Tổng số điểm của tổ chức đấu giá tài sản được lựa chọn: 100 điểm

3. Tổ chức đấu giá tài sản bị từ chối xem xét, đánh giá hồ sơ kèm theo lý do từ chối (nếu có): Không có

Thông tin chi tiết xem: Thông báo lựa chọn nhà thầu đấu giá

  • 7 tháng trước
  • 10821

Tổng Giám Đốc

LÊ NGỌC QUANG

Phó Tổng Giám đốc

ĐINH ĐẮC VĨNH

Phó Tổng Giám đốc

ĐỖ THANH HẢI

Phó Tổng Giám đốc

ĐỖ ĐỨC HOÀNG

SẢN PHẨM TRUYỀN HÌNH

Dịch vụ quảng cáo
Dịch vụ quảng cáo
Sản phẩm nội dung số
Sản phẩm nội dung số
Truyền hình trả tiền
Truyền hình trả tiền
Truyền hình trả tiền
Truyền hình trả tiền