Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản

Cổng TTĐT đã đăng lúc 08:23 - 12.06.2024

Văn phòng Đài THVN đang có nhu cầu lựa chọn đơn vị có chức năng đấu giá tài sản để tổ chức đấu giá cho thuê sử dụng một phần diện tích mặt trong của các cabin thang máy tại Tòa nhà Trung tâm THVN.
Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản

 

Thông tin cụ thể như sau:

1. Tên, địa chỉ của đơn vị có tài sản đấu giá

Văn phòng Đài Truyền hình Việt Nam (Địa chỉ: số 43 Nguyễn Chí Thanh, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội).

2. Tên tài sản, số lượng, chất lượng của tài sản đấu giá

Cho thuê sử dụng một phần diện tích mặt trong của các cabin thang máy tại Tòa nhà Trung tâm THVN.

3. Giá khởi điểm của tài sản đấu giá: 3.600.000.000 đồng (Bằng chữ: ba tỷ, sáu trăm triệu đồng chẵn). Mức giá trên đã bao gồm thuế GTGT và chi phí điện.

4. Tiêu chí lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản

Các tổ chức đấu giá tài sản đáp ứng đầy đủ các tiêu chí theo quy định tại khoản 4 Điều 56 Luật Đấu giá tài sản số 01/2016/QH14, Điều 3 và Phụ lục I Thông tư 02/2022/TT-BTP ngày 08/02/2022 của Bộ Tư pháp về hướng dẫn lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản, bao gồm tiêu chí bắt buộc và tiêu chí chấm điểm (nội dung chi tiết tại Mục 4.2), cụ thể:

- Tiêu chí bắt buộc: Tổ chức đấu giá tài sản phải đáp ứng đầy đủ các tiêu chí bắt buộc mới được tiếp tục đánh giá tiêu chí chấm điểm. Trường hợp không đủ điều kiện tiêu chí bắt buộc thì đánh giá không đạt và bị loại.

- Tiêu chí chấm điểm: Tổ chức đấu giá tài sản được lựa chọn là tổ chức có tổng số điểm cao nhất của tất cả các tiêu chí cộng lại. Trường hợp có từ 02 tổ chức đấu giá tài sản trở lên có tổng số điểm cao nhất bằng nhau thì Văn phòng Đài THVN sẽ lựa chọn đơn vị có mức thù lao dịch vụ đấu giá thấp nhất.

5. Thời gian, địa điểm nộp hồ sơ đăng ký tham gia tổ chức đấu giá

- Thời gian nộp hồ sơ: Trong giờ hành chính, kể từ 8h ngày 12/6/2024 đến trước 16h ngày 15/6/2024.

- Địa điểm nộp hồ sơ: Văn phòng Đài THVN; số 43 Nguyễn Chí Thanh, quận Ba Đình, TP Hà Nội.

- Liên hệ: Đoàn Văn Công - Điện thoại: 0944.999.868

- Quy cách hồ sơ: 01 bản chính để trong bì có dán niêm phong.

Văn phòng Đài THVN sẽ có thông báo công khai kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản trên Cổng thông tin điện tử của Đài THVN (vtv.gov.vn) và Cổng thông tin điện tử Quốc gia về đấu giá tài sản của Bộ Tư pháp.

* Lưu ý:

- Người đến nộp hồ sơ trực tiếp phải mang theo giấy giới thiệu và bản photo CMND hoặc thẻ CCCD hoặc hộ chiếu (mang bản gốc đi để đối chiếu);

- Kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản chỉ được thông báo cho đơn vị được lựa chọn, hồ sơ đăng ký tham gia của tổ chức đấu giá không được hoàn trả trong mọi trường hợp.

Văn phòng Đài THVN thông báo để các tổ chức đấu giá quan tâm đăng ký.

Thông tin chi tiết xem tại: Thông báo lựa chọn đấu giá

  • một tháng trước
  • 182

Tổng Giám Đốc

LÊ NGỌC QUANG

Phó Tổng Giám đốc

ĐINH ĐẮC VĨNH

Phó Tổng Giám đốc

ĐỖ THANH HẢI

Phó Tổng Giám đốc

ĐỖ ĐỨC HOÀNG

SẢN PHẨM TRUYỀN HÌNH

Dịch vụ quảng cáo
Dịch vụ quảng cáo
Sản phẩm nội dung số
Sản phẩm nội dung số
Truyền hình trả tiền
Truyền hình trả tiền
Truyền hình trả tiền
Truyền hình trả tiền