Thư mời chào phí dịch vụ cung cấp dịch vụ tư vấn pháp lý thực hiện thoái vốn tại Công ty TNHH Truyền hình số Vệ tinh Việt Nam

PV đã đăng lúc 15:44 - 05.07.2023

Hiện nay, Đài THVN đang có chủ trương thoái vốn nhà nước tại Công ty TNHH Truyền hình số Vệ tinh Việt Nam (VSTV).
Thư mời chào phí dịch vụ cung cấp dịch vụ tư vấn pháp lý thực hiện thoái vốn tại  Công ty TNHH Truyền hình số Vệ tinh Việt Nam

Lĩnh vực kinh doanh chính của VSTV là Mua bản quyền phát sóng các kênh truyền hình trong và ngoài nước, phát sóng, quản lý và cung cấp gói dịch vụ chương trình hoặc dịch vụ truyền hình trả tiền cho tất cả các khách hàng thuê bao thông qua thiết bị thu tín hiệu truyền hình (DTH) và thông qua mạng internet (OTT) phù hợp với việc quản lý và phân phối nội dung theo các quy định của pháp luật Việt Nam.

Đài THVN kính mời quý Công ty quan tâm tham gia chào phí dịch vụ, giới thiệu năng lực về dịch vụ tư vấn pháp lý thực hiện thoái vốn tại Công ty TNHH Truyền hình số Vệ tinh Việt Nam với các nội dung như sau:

- Tư vấn pháp lý về điều kiện và thủ tục chuyển nhượng vốn của Đài THVN trong VSTV theo quy định của pháp luật hiện hành và Thông báo kết luận của Chính phủ;

- Đánh giá pháp lý trong trường hợp việc chào bán làm tăng  tỷ lệ sở hữu nước ngoài tại VSTV với quy đinh của pháp luật, Điều ước Quốc tế mà Việt Nam là thành viên tham gia ký kết.

- Đề xuất trình tự, thủ tục các bước thực hiện, thành phần hồ sơ, tài liệu chào bán, chuyển nhượng phần vốn góp của VTV tại VSTV (bao gồm chào bán cho thành viên hiện hữu hoặc chào bán cho tổ chức, cá nhân khác …);

- Soạn thảo mẫu hợp đồng chuyển nhượng vốn góp để VTV ký kết với bên nhận chuyển nhượng;

- Tham gia họp, trao đổi, đàm phán trực tiếp với các đối tác và các cơ quan nhà nước liên quan đến công việc chuyển nhượng vốn;

- Tư vấn về các vấn đề pháp lý có liên quan khác nhằm bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của VTV trong quá trình chuyển nhượng vốn góp tại VSTV theo quy định của pháp luật. 

Hồ sơ bao gồm: Giới thiệu về Công ty, thư chào phí dịch vụ.

Bên mời chào phí dịch vụ được quyền chấp nhận hoặc loại bỏ các Hồ sơ chào phí không đạt yêu cầu mà không phải thông báo bất kỳ lý do nào.

Quý Công ty gửi Hồ sơ chào phí dịch vụ theo thông tin sau:

+ Địa chỉ: Ban Kế hoạch - Tài chính - Đài THVN, số 43 Nguyễn Chí Thanh, Ba Đình, Hà Nội.

+ Thời gian nhận Hồ sơ chào phí dịch vụ: Chậm nhất trước 15h ngày 10/7/2023.

Đài THVN rất mong nhận được sự quan tâm của quý Công ty.

  • một năm trước
  • 9166

Tổng Giám Đốc

LÊ NGỌC QUANG

Phó Tổng Giám đốc

ĐINH ĐẮC VĨNH

Phó Tổng Giám đốc

ĐỖ THANH HẢI

Phó Tổng Giám đốc

ĐỖ ĐỨC HOÀNG

SẢN PHẨM TRUYỀN HÌNH

Dịch vụ quảng cáo
Dịch vụ quảng cáo
Sản phẩm nội dung số
Sản phẩm nội dung số
Truyền hình trả tiền
Truyền hình trả tiền
Truyền hình trả tiền
Truyền hình trả tiền