Thư mời tham gia tư vấn thoái vốn VSTV

VTV đã đăng lúc 16:01 - 07.08.2023

Hiện nay, Văn phòng Đài THVN đang có chủ trương thoái vốn nhà nước tại Công ty TNHH Truyền hình số Vệ tinh Việt Nam (VSTV).
Thư mời tham gia tư vấn thoái vốn VSTV

Văn phòng Đài THVN đang có nhu cầu tìm đơn vị cung cấp dịch vụ tư vấn lập dự toán để phục vụ thoái vốn của Đài THVN tại VSTV theo đúng quy định của pháp luật. Nội dung tư vấn lập dự toán cho các chi phí sau:

- Chi phí tư vấn xác định giá trị doanh nghiệp để phục vụ cho mục đích thoái vốn tại VSTV;

- Chi phí tư vấn hồ sơ chào bán, tư vấn thực hiện thoái vốn của VTV tại VSTV;

- Chi phí dịch vụ tư vấn pháp lý thoái vốn tại VSTV. 

Bên mời cung cấp dịch vụ được quyền chấp nhận hoặc loại bỏ các Hồ sơ chào phí không đạt yêu cầu mà không phải thông báo bất kỳ lý do nào.

Hồ sơ bao gồm: Giới thiệu về Công ty, thư chào phí dịch vụ.

Thời gian nhận hồ sơ: Chậm nhất trước 17h ngày 10/8/2023. 

Đầu mối liên hệ:  Ông Lê Quang Trung - Chuyên viên Phòng Quản trị - Văn phòng Đài THVN, số điện thoại: 091.670.6969.

Văn phòng Đài THVN rất mong nhận được sự quan tâm của các đơn vi tư vấn.
 

  • 3 tháng trước
  • 276

Tổng Giám Đốc

LÊ NGỌC QUANG

Phó Tổng Giám đốc

ĐINH ĐẮC VĨNH

Phó Tổng Giám đốc

ĐỖ THANH HẢI

Phó Tổng Giám đốc

ĐỖ ĐỨC HOÀNG

SẢN PHẨM TRUYỀN HÌNH

Truyền hình miễn phí
Truyền hình miễn phí
Sản phẩm nội dung số
Sản phẩm nội dung số
Dịch vụ quảng cáo
Dịch vụ quảng cáo
Truyền hình trả tiền
Truyền hình trả tiền