Văn phòng Đài THVN thông báo về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản

VTVNews đã đăng lúc 01:13 - 18.10.2022

Vtv.vn - Đài THVN sử dụng một phần diện tích tầng 1 và tầng 7 Tòa nhà Trung tâm THVN vào mục đích cho thuê mặt bằng làm trạm tổng đài phát sóng di động.
Văn phòng Đài THVN thông báo về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản

Văn phòng Đài Truyền hình Việt Nam đang có nhu cầu lựa chọn đơn vị có chức năng đấu giá tài sản để tổ chức đấu giá mặt bằng: Sử dụng một phần diện tích tầng 7 Tòa nhà Trung tâm THVN vào mục đích cho thuê mặt bằng làm trạm tổng đài phát sóng di động.

(42) 1

(33) 2

(19) 3

(14) 4

(10) 5

(6) 6

(6) 7  • một năm trước
  • 9479

Tổng Giám Đốc

LÊ NGỌC QUANG

Phó Tổng Giám đốc

ĐINH ĐẮC VĨNH

Phó Tổng Giám đốc

ĐỖ THANH HẢI

Phó Tổng Giám đốc

ĐỖ ĐỨC HOÀNG

SẢN PHẨM TRUYỀN HÌNH

Dịch vụ quảng cáo
Dịch vụ quảng cáo
Sản phẩm nội dung số
Sản phẩm nội dung số
Truyền hình trả tiền
Truyền hình trả tiền
Truyền hình trả tiền
Truyền hình trả tiền