Công khai kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Đài truyền hình Việt Nam năm 2018

VTV News đã đăng lúc 01:42 - 05.07.2019

Vtv.vn - Đài truyền hình Việt Nam công khai kết quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp năm 2018
Công khai kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Đài truyền hình Việt Nam năm 2018

  • 4 năm trước
  • 11200

Tổng Giám Đốc

LÊ NGỌC QUANG

Phó Tổng Giám đốc

ĐINH ĐẮC VĨNH

Phó Tổng Giám đốc

ĐỖ THANH HẢI

Phó Tổng Giám đốc

ĐỖ ĐỨC HOÀNG

SẢN PHẨM TRUYỀN HÌNH

Dịch vụ quảng cáo
Dịch vụ quảng cáo
Sản phẩm nội dung số
Sản phẩm nội dung số
Truyền hình trả tiền
Truyền hình trả tiền
Truyền hình trả tiền
Truyền hình trả tiền