Đài THVN tham dự trực tuyến Hội nghị đối ngoại toàn quốc với 7 điểm cầu

Mì tôm đã đăng lúc 11:01 - 16.12.2022

Vtv.vn - Sáng 14/12, Đảng ủy Đài THVN đã tổ chức trực tuyến kết nối với Hội nghị Đối ngoại toàn quốc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng với 7 điểm cầu.
Đài THVN tham dự trực tuyến Hội nghị đối ngoại toàn quốc với 7 điểm cầu

Điểm cầu chính của Đài THVN (tại Hà Nội) được đặt tại các phòng họp 20.1, 20.2 và 6 điểm cầu khác gồm: Trung tâm THVN khu vực Nam Bộ tại Tp. Hồ Chí Minh, tại Tp.Cần Thơ, tại Nha Trang; Trung tâm THVN khu vực miền Trung – Tây Nguyên tại Đà Nẵng, tại Huế; Công ty TNHH Truyền hình Cáp Saigon Tourist. Tham dự Hội nghị có các đồng chí Thường vụ Đảng ủy, Lãnh đạo Đài, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Đài, Ủy viên Ủy ban kiểm tra Đảng ủy Đài, Bí thư chi bộ, đảng bộ trực thuộc Đảng bộ Đài, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy cơ sở, các đồng chí Trưởng Ban, Phó Trưởng Ban và tương đương và các Ban Tham mưu giúp việc của Đảng ủy.

Hội nghị Đối ngoại toàn quốc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng được tổ chức tại Hội trường Diên Hồng, Nhà Quốc hội ở Thủ đô Hà Nội do Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì. Hội nghị nhằm đánh giá những thành tựu đạt được qua 35 năm đổi mới trong lĩnh vực đối ngoại, nhìn lại những bài học kinh nghiệm và nhận diện rõ hơn những vấn đề lớn đặt ra trong thời gian tới. Từ việc phân tích rõ tình hình quốc tế, Hội nghị làm sâu sắc hơn đường lối đối ngoại, quan điểm đối ngoại và các biện pháp thực hiện trong tình hình mới.

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh: “Dùng đối ngoại để phòng ngừa chiến tranh, sớm kết thúc chiến tranh trong vị thế có lợi nhất, đối ngoại phải luôn luôn phục vụ tốt nhất cho sự nghiệp đối nội. Đó là những tư tưởng, triết lý vượt thời đại của cha ông chúng ta, mãi mãi vẫn còn nguyên giá trị. Những truyền thống và bản sắc tốt đẹp ấy ngày càng được bồi đắp, phát huy và toả sáng trong thời đại Hồ Chí Minh, đã phát triển lên thành nền ngoại giao Việt Nam hiện đại, đậm đà bản sắc dân tộc”.

Thực hiện đúng phương châm "sẵn sàng làm bạn với tất cả các nước dân chủ" của Chủ tịch Hồ Chí Minh đưa ra ngay từ những ngày đầu lập nước, đến nay, Việt Nam đã thiết lập quan hệ ngoại giao với 189/193 quốc gia thành viên Liên Hợp Quốc; thiết lập được khuôn khổ quan hệ ổn định, lâu dài với 30 đối tác chiến lược, toàn diện, tạo nền tảng vững chắc để Việt Nam cùng các nước nâng tầm hợp tác vì lợi ích của mỗi nước và vì hòa bình, hợp tác và phát triển ở khu vực và trên thế giới. Bên cạnh đó, nước ta đã tham gia và đạt được nhiều kết quả tích cực trong quá trình hội nhập quốc tế sâu rộng; giữ gìn môi trường hòa bình; không chỉ tranh thủ được các điều kiện thuận lợi cho việc phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội mà còn tạo điều kiện để tham gia vào các hệ thống của khu vực và quốc tế cũng như hệ thống các vấn đề phát triển kinh tế - xã hội.

Trong định hướng phát triển đất nước giai đoạn 2021-2030 về lĩnh vực đối ngoại, Đảng ta khẳng định: "Tiếp tục thực hiện đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, đa phương hóa, đa dạng hóa; chủ động và tích cực hội nhập quốc tế toàn diện, sâu rộng, có hiệu quả; giữ vững môi trường hòa bình, ổn định, không ngừng nâng cao vị thế, uy tín quốc tế của Việt Nam". Muốn như vậy, chúng ta phải quán triệt đường lối đối ngoại và triển khai đồng bộ cả về song phương và đa phương trong đối ngoại Đảng, ngoại giao Nhà nước, đối ngoại Nhân dân; phát huy được sức mạnh của toàn bộ hệ thống chính trị.

Đây là hội nghị toàn quốc đầu tiên do Bộ Chính trị, Ban Bí thư trực tiếp chỉ đạo tổ chức để bàn về công tác đối ngoại của Đảng, ngoại giao Nhà nước, đối ngoại nhân dân và của cả hệ thống chính trị. Hội nghị đối ngoại toàn quốc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng được tổ chức nhằm góp phần chủ động quán triệt sâu sắc Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, nhất là chủ trương, đường lối, định hướng về đối ngoại với toàn Đảng, toàn quân và toàn dân.

Trước đó, các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước và các đại biểu đã tham quan Triển lãm: "Thành tựu đối ngoại Việt Nam qua các thời kỳ".

  • một năm trước
  • 8076

Tổng Giám Đốc

LÊ NGỌC QUANG

Phó Tổng Giám đốc

ĐINH ĐẮC VĨNH

Phó Tổng Giám đốc

ĐỖ THANH HẢI

Phó Tổng Giám đốc

ĐỖ ĐỨC HOÀNG

SẢN PHẨM TRUYỀN HÌNH

Dịch vụ quảng cáo
Dịch vụ quảng cáo
Sản phẩm nội dung số
Sản phẩm nội dung số
Truyền hình trả tiền
Truyền hình trả tiền
Truyền hình trả tiền
Truyền hình trả tiền