Chương trình thực hành tiết kiện, chống lãng phí của đài THVN

Lê Thj Ngọc đã đăng lúc 17:00 - 04.03.2021

Vtv.vn - Ðài Truyền hình Việt Nam quyết định ban hành Chương trình thực hành tiết kiện, chống lãng phí của đài THVN
Chương trình thực hành tiết kiện, chống lãng phí của đài THVN
  • 2 năm trước
  • 304

Tổng Giám Đốc

LÊ NGỌC QUANG

Phó Tổng Giám đốc

ĐINH ĐẮC VĨNH

Phó Tổng Giám đốc

ĐỖ THANH HẢI

Phó Tổng Giám đốc

ĐỖ ĐỨC HOÀNG

SẢN PHẨM TRUYỀN HÌNH

Truyền hình miễn phí
Truyền hình miễn phí
Sản phẩm nội dung số
Sản phẩm nội dung số
Dịch vụ quảng cáo
Dịch vụ quảng cáo
Truyền hình trả tiền
Truyền hình trả tiền