VTV và Bộ NN&PTNT ký kết hợp tác giai đoạn 2023-2025

Đức Huỳnh (Ảnh: Thùy Linh) đã đăng lúc 14:52 - 30.06.2023

Chương trình hợp tác truyền thông giữa Đài Truyền hình Việt Nam và Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn giai đoạn 2023-2025 được ký kết vào sáng 11/4/2023.
VTV và Bộ NN&PTNT ký kết hợp tác giai đoạn 2023-2025

Chương trình hợp tác giai đoạn 2023-2025 sẽ tăng cường sự phối hợp chặt chẽ giữa VTV và Bộ NN&PTNT trong công tác thông tin, tuyên truyền về quá trình xây dựng, tổ chức thực hiện các chủ trương đường lối, chính sách pháp luật và chỉ đạo của Đảng, Chính phủ và Bộ NN&PTNT về nông nghiệp, nông dân, nông thôn; thông tin về các lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ được xã hội quan tâm; nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm, tạo sự đồng thuận trong toàn xã hội về chủ trương, đường lối của Đảng, Nhà nước về vai trò, vị trí của nông nghiệp, nông dân, nông thôn trong giai đoạn phát triển mới; về cơ cấu lại nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới theo hướng nông nghiệp sinh thái, nông thôn hiện đại, nông dân văn minh.

NNE

Bên cạnh đó, sớm đưa Nghị quyết 19-NQ/TW ngày 16/6/2022, Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 và Chiến lược phát triển nông nghiệp, nông thôn bền vững giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, ban hành kèm theo Quyết định số 150/QĐ-TTg ngày 28/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ đi vào cuộc sống.

Hai bên thống nhất phối hợp thông tin truyền thông kịp thời, chính xác và đầy đủ toàn diện về tuyên truyền, phổ biến, quán triệt về nội dung và việc thực hiện Nghị quyết và Chiến lược về phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn; tuyên truyền về những thành tựu, đóng góp của ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn trong quá trình phát triển kinh tế, xã hội của đất nước; nâng cao đời sống cho nhân dân; các sự kiện trong nước và quốc tế, hoạt động nổi bật của ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn trên các kênh sóng và nền tảng số.

NNE2

Phát biểu tại Lễ ký kết, Tổng Giám đốc Lê Ngọc Quang nhấn mạnh, các thông tin về nông nghiệp, nông thôn và nông dân luôn xuất hiện trên các bản tin, chương trình của VTV với tần suất lớn. Thông tin đưa ra nhanh nhạy, kịp thời và đúng định hướng.

Tổng Giám đốc đề nghị, hằng năm, hai đơn vị sẽ xây dựng kế hoạch tuyên truyền, xây dựng kế hoạch có trọng tâm, trọng điểm và rà soát đánh giá rút kinh nghiệm. Ngoài ra, hai bên có cơ chế để cung cấp thông tin nhanh nhất có thể, đảm bảo chủ động, kịp thời với nội dung, hình thức đa dạng, phù hợp với từng nhóm đối tượng. Phát huy hiệu quả thế mạnh của công nghệ, các nền tảng số để nâng cao chất lượng, hiệu quả chương trình tuyên truyền và thu hút công chúng khán giả, VTV sẽ truyền tải nội dung về nông nghiệp & phát triển nông thôn trên cả nền tảng truyền hình và nền tảng số để truyền tải rộng khắp tới người dân và doanh nghiệp.

Bộ trưởng Lê Minh Hoan cho biết, trong thời gian tới, Bộ sẽ lấy chính sách, kế hoạch, đề án làm “sản phẩm tiếp thị”, từ đó xây dựng chương trình hợp tác nhằm đưa chính sách vào thực tế một cách nhanh chóng và hiệu quả. Bên cạnh đó, Bộ trưởng cũng nhấn mạnh việc hợp tác giữa hai bên nhằm mang lại lợi ích cho 50 triệu nông dân và ngành nông nghiệp nói chung.

Bộ trưởng cũng đề nghị hai bên tiếp tục làm việc, trao đổi để phóng viên phía Đài có tiếp cận sâu hơn ngành nông nghiệp, từ đó xây dựng các chương trình ý nghĩa, có tính lan tỏa cao, tạo ra giá trị lớn. Bên cạnh đó, hai bên cần hợp tác để xây dựng các chương trình nhằm tôn vinh những cá nhân điển hình, mô hình điển hình tạo ra sự lan toả, gắn kết cộng đồng về lĩnh vực nông thôn, nông nghiệp.

  • 11 tháng trước
  • 2192

Tổng Giám Đốc

LÊ NGỌC QUANG

Phó Tổng Giám đốc

ĐINH ĐẮC VĨNH

Phó Tổng Giám đốc

ĐỖ THANH HẢI

Phó Tổng Giám đốc

ĐỖ ĐỨC HOÀNG

SẢN PHẨM TRUYỀN HÌNH

Dịch vụ quảng cáo
Dịch vụ quảng cáo
Sản phẩm nội dung số
Sản phẩm nội dung số
Truyền hình trả tiền
Truyền hình trả tiền
Truyền hình trả tiền
Truyền hình trả tiền