VTV phỏng vấn Edu2Review - Cà Phê Khởi Nghiệp

  • một năm trước
  • 13473

Chỉ Sản Xuất Cafe Chất Lượng Cao. Từ những ngày đầu, Khởi Nghiệp Cafe chỉ sản xuất cafe chất lượng cao, không làm cafe chất lượng kém. Từ năm 2016, khi thị trường chỉ mới chuyển mình sang cafe nguyên chất

Tổng Giám Đốc

LÊ NGỌC QUANG

Phó Tổng Giám đốc

ĐINH ĐẮC VĨNH

Phó Tổng Giám đốc

ĐỖ THANH HẢI

Phó Tổng Giám đốc

ĐỖ ĐỨC HOÀNG

SẢN PHẨM TRUYỀN HÌNH

Dịch vụ quảng cáo
Dịch vụ quảng cáo
Sản phẩm nội dung số
Sản phẩm nội dung số
Truyền hình trả tiền
Truyền hình trả tiền
Truyền hình trả tiền
Truyền hình trả tiền